Gezocht: Buurtondersteuner (m/v)

Het Woonservicegebied (WSG) is voor alle oudere bewoners of bewoners met een beperking van de wijken Prinsenland &
Het Lage Land.

Het WSG Prinsenland in Activiteitencentrum Zjaak is op zoek naar een enthousiaste

Buurtondersteuner (m/v)

De buurtondersteuner kent en onderhoudt de formele en informele netwerken in de wijk en is matchmaker tussen vraag en zorgaanbod in de wijk. De buurtondersteuner bewaakt het traject van signaleren tot oplossen. De buurtondersteuner heeft kennis van, en relaties in de wijk.

Functiekenmerken
Netwerken/communicatief; omgevingsbewustzijn, en pionier die ook kan aangeven hoe de uitvoering op buurtniveau anders zou moeten dan tot nu toe gebruikelijk: Accent op buitendienst/veldwerk.

Gestelde eisen in de uitvoering van de functie

Geboden faciliteiten

Reacties kunt u sturen naar:
Mevr. Lilly Sovilj
Activiteitencentrum Zjaak
Maria Wesselingstraat 8
3065 GA Rotterdam
010 - 266 8777
06 – 55771679
E-mail: Lilly.Sovilj@buurtwerk-alexander.nl

Kandidaten, woonachtig in Prinsenland hebben een pré.