Wijkkrant actueelInhoud

Prinsenlandkrant is een uitgave van de Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland (SBP) en wordt 4 maal per jaar verspreid onder de 9.000 huishoudens en bedrijven van Prinsenland.

Belangrijke data: overzicht

Bewonersredactie van de Prinsenlandkrant

Een groep wijkbewoners uit verschillende delen van Prinsenland heeft een bewonersredactie gevormd. De redactieleden verzamelen tips en interessante of gewoon aardige artikelen voor u. Heeft u zelf ook iets dat u kwijt wilt of iets dat u graag zou willen weten, mail dan naar sbprinsenland@xs4all.nl.

De pagina’s Doen en Laten zijn van de hand van de bewonersredactie (pagina 4 en 5 van de Prinsenlandkrant).

Heeft u de krant niet ontvangen? E-mail naar: sbprinsenland@xs4all.nl

Adverteren

U kunt uw advertenties via de wijkkrant plaatsen. De normale advertentiekosten bedragen €0,81 / cm². Op de voorpagina van het wijkkrant kost het u €1,91 / cm². Wij brengen als non-profit organisatie geen BTW in rekening. De plaatsing is doorlopend (4 keren per jaar), tenzij anders wordt aangegeven. Er worden geen aanvullende opmaakkosten in rekening gebracht hiervoor en u krijgt 10% korting bij het plaatsen gedurende een hele jaar. Uw ontwerp inclusief eventueel uw logo’s kunt u aanleveren via sbprinsenland@xs4all.nl

Inhoudsopgave van nr. 4 december 2018 →