Activiteiten Ontmoetingscentrum Prinsenhof van de maand januari 2014

Maandag 6 & 20 januari: “Repair Cafe” Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit, met een broodrooster die niet meer werkt, met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! De Repair Café medewerkers zijn vrijwilligers, waaronder een elektricien, naaister, timmerman en een fietsenmaker. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de deskundigen aan de slag, zo valt er altijd wel wat te leren. Wij vragen naast de eventuele kosten van het materiaal een bijdrage van € 2,- per iedere gelukte reparatie. Hebben we een onderdeel niet, dan vragen wij u dat te kopen en een volgende keer terug te komen. Tijd: 9.30 tot 11.30 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdm.

Vrijdag 10 januari: Bloemschikken De kerstboom en versieringen de deur weer uit? Dan is het tijd om uw huiskamer weer op te fleuren met verse bloemen. Vrijdag 10 januari kunt u weer komen bloemschikken in Prinsenhof. Graag zelf een bakje en snijmesje meenemen. Heeft u groene vingers? Schrijf u dan snel in voor donderdag 9 januari. Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen. Kosten voor het bloemschikken zijn € 3,50 en de inschrijving is definitief na betaling bij de bar van Prinsenhof. Tijd: 11.00 tot 12.00 uur. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterda.

Maandag 13 januari: Workshop “ Schilderen met gevoel” Durf te schilderen…… juist als je vindt, dat je het niet kan. Doe het voor jezelf, niet voor een ander. Ervaar het gevoel van kleur op papier. U hoeft geen kennis van materialen en composities mee te nemen, alleen maar uzelf en een beetje moed om te schilderen wat er in je opkomt en daar zonder oordeel naar te durven kijken. Maak mee, hoe leuk dat kan zijn! Wij dragen zorg voor een fijne sfeer en de benodigde materialen. Tot ziens op de workshop “Schilderen met gevoel” door Marina Kneppers. Opgeven bij de bar van Prinsenhof voor donderdag 9 januari. Tijd:14.00 tot 16.00 uur. Kosten:€5,00. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Woensdag 15 januari: Workshop Mezen voederbal maken Bent u graag creatief bezig en vind u het leuk om in uw tuin of balkon kleine vogels bij te voeren kom dan naar deze workshop. U maakt een koord van dop pinda’s en een bloempot met een vetbol, een heerlijke traktatie voor de mezen die zich met gemak met hun pootjes aan de vetbol vasthouden. Grotere vogels zijn hiertoe niet in staat, dus het geeft geen overlast van andere vogels. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Kosten €2,- (inclusief materialen) Opgeven voor maandag 13 januari. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Maandag 20 januari: Stoel massage door Roza Elzinga Een ervaren masseuse geeft u een ontspannende nek en schoudermassage om de spieren en gewrichten net weer wat losser te maken. We eindigen met een hoofdmassage, die verlichting kan brengen bij vermoeidheid en/of hoofdpijn. U hoeft zich voor deze massage niet te ontkleden. Voor een massagetafel, handdoeken en olie wordt uiteraard gezorgd. Een behandeling duurt 25 min per persoon. Tijd: 13.00 tot 15.30 uur . Kosten: €5,-. Er kunnen max. 5 personen een massage krijgen, schrijf u dus snel in bij de bar van Prinsenhof voor donderdag 16 januari. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Dinsdag 21 januari: Gezond Blijven Meedoen “Ouderen in veilige handen” Iedereen wil oud worden in een veilige en vertrouwde omgeving. Helaas krijgen niet alle ouderen de zorg die ze nodig hebben. Soms zijn ouderen niet zo veilig als je zou denken, vooral ouderen die afhankelijk zijn geworden van de zorg van anderen. Als een partner, buren of vrijwilliger zwaar overbelast raakt in de zorg voor een oudere, kan deze soms zomaar vervallen in dagelijks geschreeuw en gescheld tegen deze oudere. Dit noemen we “ontspoorde mantelzorg”. Ontspoorde mantelzorg is één van de vele soorten van mishandeling waar ouderen mee te maken kunnen krijgen. Ouderenmishandeling is vaak veel dichterbij dan je denkt en kent vele gezichten! Het is van groot belang dat veel mensen de signalen hiervan leren kennen. En dat zij dan ook weten met wie ze over hun “niet-pluis gevoel” kunnen spreken of hoe ze moeten handelen. Een medewerkster van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Rotterdam verzorgt de presentatie over dit thema en zal ook een paar verhelderende filmpjes laten zien. Alle 55+-ers zijn weer hartelijk welkom! De bijeenkomsten van “Gezond blijven meedoen” worden georganiseerd vanuit een samenwerking tussen het Consultatiebureau voor Ouderen van Laurens en Buurtwerk Alexander. Kosten zijn € 2,- per persoon incl. koffie of thee. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Schrijf u snel in via de receptie van de Prinsenhof, tel. nr. 010-286 72 18. Inschrijven kan tot en met maandag 20 januari. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Woensdag 22 januari: Dans/muziek middag Deze middag zullen er oude en bekende nummers gedraaid worden van de jaren 50 tot nu toe. Gezellig om naar te luisteren maar u kunt ook een dansje wagen. Heeft u zelf favoriete muziek? Neem dan gerust een CD mee. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: Gratis, drankjes zijn voor eigen rekening maar voor een borrelhapje wordt gezorgd. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Iedere woensdag avond: Stichting Belastingwinkel Rotterdam Stichting Belastingwinkel Rotterdam verleent met ondersteuning van studenten van de Erasmus universiteit fiscaal recht / economie gratis fiscaal advies aan de minvermogenden van Rotterdam en omstreken. Deze hulp varieert van het helpen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting en de bezwaar en beroepsprocedures die hier mee samenhangen. Vanaf woensdag 8 januari t/m eind april zullen de vrijwilligers van de Belastingwinkel op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in Prinsenhof aangiftes in gaan vullen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptie van Prinsenhof of telefonisch op nr. 010-2867218. Een afspraak is 30 minuten voor 1 opgaaf, wilt u opgaven doen voor meerdere jaren dan kunt u een verlengde afspraak maken. U dient als u een afspraak wilt maken uw naam, telefoon nummer, BSN nummer, geboorte datum en om welke aangifte het gaat te melden. Locatie: Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Bramante straat 30 Rotterdam.

Ga naar top [24.12.13]

Start van bijzondere koffieconcerten bij Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Kinderen bij concertTot en met april 2014 organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer iedere maand een bijzonder koffieconcert in de middag. Het nieuwe clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer kent een grote zaal die uitermate geschikt is om jong en oud laagdrempelig in contact te laten treden met muziek. Het programma is divers samengesteld met verschillende muziekstijlen. Er is wel een gemeenschappelijk thema; de musici spelen met passie en verbinden de bezoekers met elkaar, want er wordt ruimte geboden om na te praten over de mooie voorstelling.


Voor leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is de toegang tot alle koffieconcerten gratis. Niet-leden betalen € 5,- per persoon. Een gezinslidmaatschap kost in 2013 € 20,-. Voor € 20,- heeft u dan gratis toegang tot alle koffieconcerten in 2013 met uw gezin, daarnaast zijn de knutselwoensdagmiddagen gratis en is er gratis toegang tot bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en Kinderkerstdiner. Aanmelden is verplicht en kan via www.bsvkralingseveer.nl.
Meer informatie is te vinden op www.bsvkralingseveer.nl.
Strijkorkest


Ga naar top [03.10.13]

vervolg... Wijziging regeling verkeerslichten in Prins Alexander

MetroAlexander Op advies van verkeersdeskundigen bij de dienst Stadsontwikkeling en Politie, wijzigt de permanente regeling van het verkeer door verkeerslichten. De filosofie dat de verkeersreling aan geloofwaardigheid wint, wanneer dat gebeurt op tijden, dat het nuttig en nodig is. Daarbij is het idee de geloofwaardigheid van de verkeerslichten en een veilige verkeerssituatie zo groot mogelijk te maken. Om die redenen is besloten de verkeerslichten op de kruispunten waar het autoverkeer ook met slagbomen wordt geregeld 's-avonds eerder uit te schakelen, of op geelknipperen te zetten. Het betreft de kruispunten Prins Alexanderlaan-Grote Beer , -Prinsenlaan, --Prins Constantijnweg en –Kralingseweg. En uitdrukkelijk NIET de kruispunten Prins Alexanderlaan-Hoofdweg en -Pres. Rooseveltweg.

Nu is de afspraak nog dat deze verkeerslichten 's nachts tussen 01.00 uur en 05.00 uur uit staan. Dat verandert in het uitschakelen van verkeerslichten 's avonds om 23.00 uur naar geelknipperen. Om 06.30 uur gaan de verkeersl; ichten weer aan van maandag tot vrijdag, Op zaterdag en zondag, worden de verkeerslichten respectievelijk ingeschakeld om 07.30 uur en 08.00 uur. In die periode is er niet veel verkeer aanwezig en de slagbomen zorgen ervoor dat het verkeer veilig voor het spoor wordt tegengehouden bij een sneltrampassage. (Bron: Deelgemeente Prins Alexander)
Ga naar top [01.08.13]

vervolg... Handhaving Alcoholverbod strand Nesselande succesvol

Duizenden bezoekers per dag kent soms ook schaduwzijden. Enkele bewoners maakten bij het gemeente- en deelgemeentebestuur melding van hinderlijke overlast op de Siciliëboulevard en omgeving. Volgens de klagers slaat de sfeer in de namiddag nogal eens om. Daarbij is dan volgens hen, onder meer sprake van geluidsoverlast en overtredingen van het alcoholverbod tot in late uren. Bestuurder Henk Koedijk van deelgemeente Prins Alexander: “Burgemeester Aboutaleb en wij nemen die klachten serieus. Getalsmatig valt het aantal klachten mee. Maar als het in je woonomgeving speelt is dat heel vervelend. We gaan bezien hoe dit probleem het beste is te tackelen”.
Koedijk is niet ontevreden met die netto resultaten van het optreden van onder andere politie en Stadstoezicht: “Je merkt dat het zomerprotocol ieder jaar sneller ingesleten raakt, bij de samenwerkende partners. Het 1e warme weekeinde gaf nog wat problemen bij het East Beach Festival.

Dat evenement trok vier keer zoveel toeschouwers ten opzichte van vorig jaar en dat gaf onder meer klachten van geluidsoverlast. Na afloop van dit evenement zijn ook overtredingen van het alcoholverbod gemeld. De klachten zijn met de organisator van het evenement stevig geëvalueerd. Komt dit evenement volgend jaar weer terug dan is een hogere veiligheidscategorie met meer inzet van politie en stadstoezicht, van toepassing.

Het alcoholverbod is door de burgemeester ingesteld en omvat het strand, winkelplein, Kretalaan, Siciliëboulevard, Kosboulevard, Corsicalaan en het metrostation. Het alcoholverbod betekent dat men in de aangegeven openbare gebieden geen alcohol tot zich mag nemen of geopend bij zich mag hebben. Het verbod geldt uiteraard niet op terrassen van horecagelegenheden of binnen afgebakende evenemententerreinen. (Bron: DGPA)
Ga naar top [08.08.13]