Schouwen

De werkgroep Schoon en Heel bestaat uit actieve bewoners die 4 maal per jaar op de fiets gaan schouwen hoe “schoon en heel” de wijk is.
Dit geschiedt door middel van de zogenaamde product-normering. Dat wil zeggen: Wij rijden naar een aantal plekken in de wijk en geven daar punten voor. 5 Is uitstekend en 1 is zeer slecht. Deze punten komen op een lijst, die wordt verstuurd naar de deelgemeente, eventueel met foto’s. De deelgemeente krijgt hierdoor een beter beeld van de wijk en kan daar, indien noodzakelijk, actie op ondernemen. Zie hier beneden om de bevindingen van de laatste schouw te lezen.
 
Heeft u vragen of suggesties, schroom niet en bel naar de SBP op telefoonnummer 010 - 220 77 47 of stuur een mail naar sbprinsenland@xs4all.nl.
 
De werkgroep Schoon en Heel bestaat uit:
Elly v/d Berg
Alie Huisman
Rinus Stuut


Schouwteam op zoek naar vuil, onkruid en graffiti

Hoe Schoon en Heel is Prinsenland?

Op 24 april 2013 heeft het ”Schoon en Heel team Prinsenland” weer een fietsronde gemaakt om te kijken hoe Schoon en Heel onze wijk is.

Bevindingen Schouwen Prinsenland op 24 april 2013

Engelbrechtweg voetpad:
Zeer gevaarlijk voetpad. Wordt weinig gebruik van gemaakt, maar je zal er maar lopen. (Zie foto)
Gevaarlijk voetpad
Aan overzijde van dit voetpad:
2 bergen afval uit sloot. Ligt er om te drogen, maar is na vele weken nu wel droog.

Lilian Ngoyiweg / Patrice Lumumbastraat:
Cai kast no. 0602 aangereden.

Adriana Noorlandersingel:
Zijde singel kaal gereden door geparkeerde auto’s bij school.

Van deze singel is de beschoeiing voor 80% stuk net als bij diverse andere singels.
Het schouwteam vraagt zich af wanneer hier iets aan gedaan word.

Kralingseweg t.h.v. viaduct van RW16:
Berg afval uit sloot. Ligt er al maanden.

Op zelfde lokatie:
Veel zwerfvuil in sloot.

Parkeerplaat Mia van Ieperenplein:
Staan al maanden 3 containers op een slordige manier geparkeerd.
Kunnen deze niet verplaatst worden, daar er toch al weinig parkeergelegenheid is op drukke dagen.

Rotonde J. Dutilhweg / A. Noorlandersingel:
Ziet er weer prachtig uit

Algemene indruk van de wijk:
Ziet er vrij verzorgd uit op beschoeiingen van singels na.
Verder wachten wij nog steeds op een oplossing van de stuk gereden middenberm op diverse plekken op de J. Dutilhweg.

Tot slot: Laten wij als bewoners van ons mooie wijk zwerfvuil voorkomen door ons eigen straatje schoon te houden.

De algemene indruk van het schouwteam is, dat het er verzorgd uitziet op beschoeiingen van de singels na. Verder is er nog geen acties genomen om een oplossing te zoeken van de stuk gereden middenberm op diverse plekken op de J. Dutilhweg.

De Roteb en de mensen van Gemeentewerken kunnen niet overal te gelijk zijn. Laten wij er daarom met z’n allen voor zorgen dat onze wijk er “Schoon en Heel” uitziet en zet de auto op de plaatsen die daar voor bestemd zijn. Denk om het groen.
Met een klein beetje moeite van ons allen blijft Prinsenland een prachtig wijk.

Heeft u nog aandachtpunten voor het Schouwteam? Geef het door aan het SBP, telefoon 010 – 220 77 47 of per e-mail sbprinsenland@xs4all.nl.

Schouwteam Prinsenland