Grow up opgroeimarkt

Opgroeien gaat vanzelf en ouders dragen de eind verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. School heeft een belangrijke rol, maar ook andere organisatie kunnen ondersteunen in het gezond opgroeien van de kinderen. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd op de Opgroeimarkt, om nader kennis te maken met de leerlingen van de OBS Pluspunt en hun ouders.

Belangrijke speerpunten van het jeugdnetwerk in Prins Alexander, gericht op kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 4 t/m 12 jaar en hun ouders, zijn: Het jeugdnetwerk Prins Alexander besloot de krachten te bundelen en voerde op 20 juni 2012 samen met een aantal samenwerkingspartners, een pilot uit onder de naam “Opgroeimarkt”, rond Basisschool de Kleine Prins in de wijk Prinsenland. Deze Opgroeimarkt bood ouders de gelegenheid om kennis te maken met diverse organisaties die informatie en ondersteuning bieden bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen.

Ook in 2013 komt er een opgroeimarkt. Dit jaar op woensdag 3 juli 2013 op het schoolplein van OBS Pluspunt.
Meer informatie binnenkort op deze website.