DOCK neemt per 1 januari 2014 het stokje van SONOR in Prins Alexander over

DOCK Prins Alexander wil de wijkparticipatie van bewoners bevorderen. Wat doen zij?
DOCK is er voor iedereen in Prins Alexander. Bij DOCK Prins Alexander gelooft men in de kracht van mensen. Uw talenten en ideeën worden graag bij DOCK Prins Alexander omarmd. Wilt u uw talenten inzetten of kunt u juist hulp gebruiken? DOCK kijkt samen met u wat u graag wilt en hoe daarmee aan de slag te gaan.

Meedoen in de buurt
Heb je geen idee wat er allemaal gebeurt in de buurt, maar wil je best ergens aan meedoen? Andere buurtbewoners ontmoeten bij een activiteit? Iemand helpen, bijvoorbeeld met de administratie of de boodschappen? Maatje worden van een oudere of iets organiseren voor mensen in de wijk? Misschien heeft u juist behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij opvoeding, gezondheid, eenzaamheid of mantelzorg.

DOCK kan met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Meer weten of meedoen? Neem u dan contact op met:
Binyam Andebrhan, 06 18 96 44 77, bandebrhan@dock.nl
Of kom naar ons spreekuur:
Iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur,
Ontmoetingscentrum
Prinsenhof, Bramantestraat 30,
3066 BN Rotterdam

www.dock.nl