Doelstelling van de SBP

Samenlevingsopbouw in de wijk Prinsenland, middels het ontwikkelen van initiatieven op straat-, buurt- en wijkniveau, die zijn gericht op het tot stand komen van contacten en samenhangen tussen bewoners onderling alsook tussen, bewoners en groeperingen, instanties en personen die voor bewoners van belang kunnen zijn.

Oproep Wijkidee

Heeft u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, leuker, schoner of veiliger te maken? Laat uw wens uitkomen en dien uw idee in!
Deelgemeente Prins Alexander heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. U weet vaak zelf het beste wat nodig is om prettig te wonen en te leven in de wijk. U kunt, alleen of samen met andere bewoners, een wijkidee indienen en een financiële bijdrage vragen.

Per 1 januari 2013 geldt de regeling "Vrijwillig actief in Prins Alexander".

Deze subsidie van de Deelgemeente is speciaal bedoeld voor bewoners die iets willen organiseren in hun wijk.
Het doel van de subsidie is vrijwilligersorganisaties en - groepen financiële ondersteuning bieden bij:
Wilt u advies of ondersteuning bij het aanvragen of bij de uitvoering van de activiteit? Neem dan gerust contact op met SBP/SONOR.